Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.02.2024 13:49 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na dotacje z budżetu miasta na realizację zadania publicznego w roku 2024 w zakresie pomocy społecznej
30.01.2024 09:17 WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT na dotacje z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie pomocy społecznej w 2024 roku
30.01.2024 09:16 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na dotacje z budżetu miasta na realizację zadania publicznego w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
05.01.2024 13:16 ZARZĄDZENIE NR 2/24 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
05.12.2023 10:15 ZARZĄDZENIE NR 679/23 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pn. „Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych – Klub Seniora” oraz „Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych – wspieranie osób po przebytej mastektomii”.
05.12.2023 10:14 ZARZĄDZENIE NR 678/23 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice na rok 2024 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic”.
26.06.2023 08:08 WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT na dotacje z budżetu miasta na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku
28.02.2023 08:37 WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT na dotacje z budżetu miasta na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku
17.02.2023 13:45 WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT na dotacje z budżetu miasta na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku
11.01.2023 10:23 Załącznik nr 7 do zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Mysłowice na realizację WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na dotacje z budżetu miasta na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

1 2 następna